Gyorsmenü

Hallgatói kutatás

Intézetünk az oktatásában nagy hangsúlyt helyez a kutatás, oktatás minőségére, ezen belül kiemelten foglalkozunk a tehetséges, az órai tananyagoknál mélyebb tudományos ismereteket elsajátítani kívánó hallgatók képzésével. Ennek egyik eszköze a Tudományos Diákkör, melynek bemutatkozó rendezvénye a Tudományos Diákköri Konferencia (TDK).

Az Egyetemi TDK-t, azon belül karonként a Kari TDK-t minden tanév őszi félévében, november utolsó hetének szerdáján rendezi meg a Kari Tudományos Diákköri Tanács. A felhívás, jelentkezési lap és minden információ megtalálható a Kar honlapján a Tudomány/Tudományos Diákkör menüpontjában.

A Kari TDK-n kiváló pályamunkát bemutató hallgatók a kétévente megrendezésre kerülő Országos TDK-n történő bemutatkozásra szerezhetnek jogosultságot. A 2011 tavaszán megrendezésre kerülő XXX. Jubileumi OTDK Közgazdaságtudományi szekciójának a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar biztosít helyszínt 2011. április 14-16 között Gödöllőn, a XXXII. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciót pedig Karunk rendezi a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel karöltve 2015. április 15-17. között Gödöllőn.

Az elmúlt években több hallgatónk is sikeresen részt vett az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, több I. , II. és III. helyezés is született, amivel a hallgatók sikeresen megalapozták a későbbi tudományos munkájukat és doktori képzésüket.

Intézetünk minden oktatója várja az érdeklődő hallgatókat. A választható TDK témakörök lefedik a szakdolgozat és diplomamunka témaköröket, de természetesen a megadottaktól eltérő témákban is várjunk a kutatni vágyókat. Az TDK iránt érdeklődő hallgatók az oktatók kutatási témáit a diplomatémák menüpontban, míg a kollégák elérhetőségét, fogadóóráját a munkatársak menüpont alatt találják.

További információt az RGVI tudományos diákköri tevékenységéről Urbánné Malomsoki Mónikától kérhetnek személyesen az RGVI-ben (Gödöllő, Páter Károly u. 1.,  Főépület IV. emelet T 20. iroda) esetleg a 28/522-000/2007 melléken vagy az urbanne.monika@gtk.szie.hu e-mail címen.

 

Az RGVI  TDK legfontosabb témacsoportjai:

  •     regionalizmus és vidékfejlesztés;
  •     terület- és településfejlesztés;
  •     hátrányos helyzetű térségek vizsgálata;
  •     a magyar mezőgazdaság helyzetének és versenyképességének vizsgálata;
  •     mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások versenyképességének vizsgálata, termékpálya   elemzések;
  •     biomassza hasznosítás, megújuló energiaforrások a mezőgazdaságban és a hasznosítási lehetőségek ökonómiai vizsgálata;
  •     a Nemzeti Fejlesztési Terv és a hozzákapcsolódó intézményrendszer vizsgálata;
  •     szaktanácsadás és módszertana;
  •     háztartás-gazdaságtani vizsgálatok;
  •     alternatív mezőgazdasági vállalkozási formák.