Gyorsmenü

Szakkollégium

Intézetünk profiljához, az intézet által koordinált szakokhoz két szakkollégium tevékenysége kötődik. Ezen szakkollégiumok a Vidékfejlesztési Szakkollégium és a Romaügyi és Társadalmi Felzárkóztatási Szakkollégium (RTFSZ). Ajánljuk az érdeklődő hallgatók, oktatók, kutatók figyelmébe tevékenységüket!

A gödöllői egyetem fennállásának évtizedei alatt a hallgatók és kollégisták tehetséggondozását szolgáló hallgatói szakmai körök, az ún. szakkollégiumok több szakterületen is kiépültek, és az elmúlt néhány év kezdeményezéseinek köszönhetően jelenleg reneszánszukat élik. A tapasztalatokra építve az egyes szakkollégiumok ma már szoros együttműködésben munkálkodnak a különböző szakterületekről érkező, de az egyes agrár-, környezet-, műszaki, gazdaság- és társadalomtudományok iránt kölcsönösen érdeklődő hallgatók közösséggé kovácsolásán, és segíteni igyekeznek egymás könnyebb megismerését és elfogadását, a szakmai, szakmaközi és személyes kapcsolatok kialakítását.

A Szent István Egyetem Szakkollégiumi Közössége színvonalas szakmai-közösségi programokkal (előadásokkal, konferenciákkal, workshopokkal, kirándulásokkal, kulturális- és sporteseményekkel) várja a hallgatókat, biztosítva egyéni tudományos fejlődésüket, elméleti és gyakorlati ismereteik bővítését, látókörük szélesítését, kapcsolatrendszereik kiterjesztését, mindezt az egyetem oktatóival, kutatóival, valamint a vállalati, igazgatási, tudományos és civil szféra szereplőivel együttműködve. Részt kívánunk vállalni a hallgatók Tudományos Diákköri Konferenciára való felkészülésében, valamint önálló kutatási eredményeik publikálásának, prezentálásának előmozdításában.