Romaügyi és Társadalmi Felzárkóztatási Szakkollégium

A Romaügyi és Társadalmi Felzárkóztatási Szakkollégium kimondottan azzal a céllal jött létre, hogy segítse a Szent István Egyetem azon vállalásának teljesülését, amely a társadalmi felzárkózás folyamatát próbálja előmozdítani, különös tekintettel a hazai - majd később a térség - cigány közösségeire.
Ennek részeként lehetőséget biztosít a szakmai ismeretek elmélyítése és az individuális elképzelések kibontakozására. Szellemi műhelyként magas színvonalú szakmaiság jellemzi és törekszik arra, hogy tagjai társadalmi érzékenységét elmélyítse. A Szakkollégium céljai továbbá, hogy segítse elkötelezett szakemberek felkészülését, majd a kérdéskörben való jövőbeni megjelenését, illetve kiemelt cél, hogy a roma hallgatók is minél nagyobb számban legyenek annak részesei.
A Szakkollégium a hallgatói öntevékenységre épülő alternatív közösségi létforma kereteinek kialakításával, előadás-sorozatok, kutatások, viták, konferenciák, közösségi programok szervezésével kívánja céljait megvalósítani.
A Szakkollégium szervezete az aktív szakkollégisták Közgyűlésből; az Elnök, az Alelnök,a Titkár és a Kutatásvezető által alkotott Elnökségből; valamint a szakmai tartalomért és kutatási programok koordinálásáért felelős Szakmai koordinátorokból tevődik össze.
Eddigi munkásságunk során két fontosabb rendezvény valósult meg  Cegléden (tréning) és Gödöllőn (kerekasztal-rendezvény) az NTP-SZKOLL -14  „Társadalom-, és vidékfejlesztés - a Gödöllői Szent István Egyetem Roma Szakkollégiumának fejlesztése” projekt keretein belül, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Tehetség Program és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet támogatott.
A Cegléden 2015. június 22-23-án megtartott szakmai tréningen a partnerek és a Szakkollégium, illetve az egyetem vezetősége együttesen vitatta meg, milyen formában, hogy kellene majd eredményesen együttműködni, hálózatot építeni, valamint, hogy mik legyenek a jövőben a toborzás és a tehetség-gondozás legfontosabb szempontjai.
A ceglédi tréninget követően 2015 június 30-án került sor Gödöllőn arra a szakmai kerekasztal-rendezvényre, ahol a nyár végi, valamint az új iskolaév kezdéséhez rendelt feladatok kerültek meghatározásra, valamint a szakkollégium egyetemi beágyazódottságát még inkább elősegítő belső feladatokat határoztak meg a résztvevők.
Ezzel párhuzamosan több szakmai egyeztetést folytattunk azokkal az együttműködni tervezett partnerekkel, amelyek a jövőben segíthetik, hogy tehetséges roma és hátrányos helyzetű gyermekek a Gödöllői Szent István Egyetemen kívánjanak továbbtanulni, és ilyenformán a szakkollégiumba is eséllyel pályázhatnak majd.
Az előzetes helyszíni látogatásokon szakmai betekintést nyertünk a debreceni Wáli István Református Cigány Szakkollégium munkájába, a Hosszúpályiban és Nagyecseden zajló helyi tehetség-gondozó programokba.
A 2015/2016-os tanév őszi félévében a felsőoktatási intézmény oktatási tevékenységén túlmutató, elméleti témájú szakkurzust hirdetünk  Dr. Kassai Zsuzsanna, Dr. Tóth Tamás, Dr. Káposzta József, Dr. Ritter Krisztián szakmai koordinátorok, valamint Forgács István romaügyi szakértő előadásában.
A tavaszi félévben az NTP-SZKOLL-15 pályázat keretein belül szeretnénk megvalósítani egy borsodi terepgyakorlat a korábban kialakított nagyecsedi, gönci, debreceni, ceglédi és hosszúpályi együttműködő partnerekkel, aktorokkal. A terepgyakorlat célja hogy a szakkollégisták gyakorlati ismeretekkel és tapasztalatokkal gazdagodjanak. A hallgatók a gyakorlaton szerzett tapasztalataikról prezentációk segítségével számolnak majd be, kutatási eredményeikből kiadványt kerülhet kiadásra.
A 2015/2016-os tanév során az eddig említett tevékenységek mellett a Szakkollégium  részt kíván vállalni a szakkollégisták Tudományos Diákköri Konferenciára való felkészülésében, valamint önálló kutatási eredményeik publikálásának, prezentálásának előmozdításában.
 

 


Romaügyi és Társadalmi Felzárkóztatási Szakkollégium
Szent István Egyetem
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

 

 

Eredményes évet zárt a Romaügyi és Társadalmi Felzárkóztatási Szakkollégium

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által gondozott Nemzeti Tehetség Program támogatásával az NTP-SZKOLL-18-0057 azonosítójú, „A Romaügyi és Társadalmi Felzárkóztatási Szakkollégium szakmai és közösségi fejlesztése” elnevezésű projekt keretében a szakkollégium magas színvonalú előadássorozatot, kihelyezett foglalkozásokat, terepkutatást, kötet-kiadást, weblapfejlesztést, valamint eszközbeszerzést valósított meg.

A szakkollégium 2018/19. évi programjai a következők voltak:

 • 2018. november 27. Gödöllő: A társadalmi felzárkóztatás interdiszciplináris összefüggései I. – előadás és vitaest.
  Előadók: Dr. Battay Márton kutató, SZIE GSZDI; Tóth Alexander fiatal gazdálkodó
 • 2018. december 4. Gödöllő: A társadalmi felzárkóztatás interdiszciplináris összefüggései II. – előadás és vitaest.
  Előadók: Herczeg Boglárka, Tari Katalin kutatók, SZIE GSZDI
 • 2019. március 7. Dány: Kihelyezett foglalkozás Dány község önkormányzatánál a helyi roma felzárkóztatási programok megismerésére.
  Előadók: Gódor Lajosné polgármester és Zahoreczné Tóth Mária szociális- és gyámügyi ügyintéző
 • 2019. március 19. Gödöllő: A Matthias Corvinus Collegium Roma Tehetség Programjának bemutatkozása.
  Előadók: Zsidi Zsófia és Constantinovits Milán program koordinátorok, MCC
 • 2019. március 26. Gödöllő: Helyzet és jövőkép a végeken – előadás és vitaest.
  Előadó: Dr. Bogárdi Tünde, Eszterházy Károly Egyetem, Társadalomtudományi Intézet
 • 2019. április 27. Budapest: Kihelyezett foglalkozás a Matthias Corvinus Collegium Roma Tehetség Program képzési helyszínén
 • 2019. április 30. Gödöllő: A szociális farmgazdálkodás európai modelljei és hazai kezdeményezései a hátrányos helyzetű csoportok szolgálatában – előadás és vitaest.
  Előadók: Dr. Jancsovszka Paulina egyetemi docens, Dr. Ujj Apolka egyetemi adjunktus, SZIE MKK TTI
 • 2019. május 7. Gödöllő: Terepkutatási felkészítés: a kérdőívkészítés, lekérdezés és értékelés módszertani alapvetései.
  Előadó: Gerencsér Ilona, egyetemi tanársegéd, SZIE GTK RGVI
 • 2019. május 9-10. Törökszentmiklós: terepkutatás a cigány-magyar együttélés vizsgálatára
 • 2019. május 29. Gödöllő: Mobilitás és társadalmi felzárkózás – előadás és vitaest.
  Előadók:
  • Dr. Suhajda Csilla Judit egyetemi tanársegéd, SZIE GTK TTI – „(Esély)egyenlőséggel a munkaerőpiacon - Esélykülönbségek és munkavállalói tudatosság a munka világában”
  • Dr. Fehér István professor emeritus, SZIE GTK ÜTI – „Az új környezetbe való beilleszkedés nehézségei”
 • 2019. június 6. Pécs: Az önkormányzati kezdeményezésű felzárkóztatási programok tapasztalatai – előadás és vitaest.
  Előadók: Forgács István romaszakértő, Kárász Kata tanácsadó, NDI
 • 2019. június 14. Gödöllő: Önkéntes környezeti nevelés program a Kikelet Óvodában
 • 2019. június 27. Baks: Roma közösségek Bakson - Együttélés, felzárkózás – kihelyezett foglalkozás. Előadó: Búza Zsolt, polgármester

A projekt keretében megjelent a „Társadalom, gazdaság és roma integráció” c. kiadvány a 2019. májusi törökszentmiklósi terepkutatás eredményeiről.

Elindult a szakkollégium önálló honlapja is, a www.rtfsz.hu címen.

A támogatásnak köszönhetően egy Lenovo V330 (15”) notebook, egy Optoma S322e DLP projektor, egy WD Elements 3TB hordozható merevlemez és egy Logitech R400 lézer prezenter gyarapítja a szakkollégium eszközállományát.