Élelmiszerlánc-management tanszék

A tanszék tevékenysége négy területet ölel fel:

  1. Felsőoktatási tevékenység a mérnök (BSc), okleveles mérnök (MSc) és a doktori (PhD) képzés keretében. Ezen belül kiemelt feladatunk a kertészeti termesztéshez, és az élelmiszeripari feldolgozáshoz, valamint a táplálkozástudományi szakemberképzéshez kapcsolódó gazdálkodás-és szervezéstudományi ismeretek oktatása, tananyagok fejlesztése magyar és angol nyelven. Célunk, hogy hallgatóink elsajátíthassák azokat a korszerű tudást és módszereket, melyek révén mérnökként sikeres gazdasági vezetők, vállalkozók, hatékony közalkalmazottak lehetnek.
  2. Szakirányú továbbképzési tevékenység szervezése és megvalósítása az élelmiszerlánchoz és a gasztronómiához kapcsolódó területeken dolgozó, felsőfokú végzettségű szakemberek részére, a már dolgozó szakemberek részére pedig biztosítjuk az élethosszig tartó, a szakmai életút egészét átfogó, a legkorszerűbb módszerekkel is támogatott tanulás lehetőségét.
  3. Tudományos kutatás. A tanszék a kelet-közép-európai agrárközgazdasági kutatás egyik meghatározó szellemi központja. Kutatómunkánk fókuszában a korszerű kvalitatív és kvantitatív módszerek kiterjedt alkalmazása áll, különös tekintettel a dinamikus rendszerelemzés, a hálózatelemzés, valamint a kísérleti aukciók alkalmazására az élelmiszerlánc belső működési törvényszerűségeinek feltárása érdekében.
  4. Tanácsadási tevékenység. Kiemelt feladat, hogy a tanszék rendelkezésre álló tudást minél nagyobb mértékben fordítsuk a nemzetközi és hazai kormányközi és kormányzati szervezetek, a versenyszféra és a közjóért működő egyéb szerveződések hasznára. Partnerek vagyunk minden olyan erőfeszítésben, mely az ENSZ Fenntartható Fejlődési Keretrendszerének gyakorlati megvalósítását szolgálja.

Tanszékvezető:

Prof. Dr. Lakner Zoltán, DSc
egyetemi tanár