Regionális gazdaságtani és vidékfejlesztési tanszék

A rendszerváltás óta jelentősen megváltoztak a gazdaság és a társadalom alapvető térbeli tényezői és folyamatai. A változások által jelentősen érintett vidéki térségek és települések, valamint az ott élő lakosok is új helyzetbe kerültek. Ehhez az új helyzethez való alkalmazkodás kihívása új globális és lokális lehetőségeket is teremtettek. Az alapvető változások talán egyik leglényegesebb eleme a vidék fogalmának megerősödése, a lokalitás gazdasági, társadalmi összefüggéseinek kiteljesedése, az új szerepkörök kialakulása. Napjainkra a vidéki tér már nem csak egyszerűen az élelmiszeralapanyag-ellátás színhelye, hanem újabb feladatok, funkciók és dimenziók ellátásáért felelős területté vált.

Ezzel egyidőben a hazai regionális tudomány kialakulása és fejlődése, a térbeli folyamatok elemzése révén önálló területté vált a társadalomtudományokban. Szerves fejlődésén keresztül számos tértudományi terület vonzását végezte el, így a centrum és perifériakutatások, a határmentiségi vizsgálatok, a területi társadalmi elemzések mellett a város és a vidékgazdasági kutatások is részeivé váltak. Ennek következtében az elmúlt évtizedek alatt a vidék- és területfejlesztés, a vidékgazdaság és a vidékpolitika oktatása, kutatása is a térbeliséggel foglalkozó tudományterületek meghatározói elemei lettek. Továbbá előtérbe került az a nemzetgazdasági igény, miszerint a munkaerőpiacnak és egyben a vidéknek is szüksége van olyan szakemberekre, akik cselekvő módon értik a vidékgazdaság működését és egyben a vidéken élő, dolgozó lakosság gazdasági, társadalmi jólétének fejlesztését tekintik elsődleges céljuknak. Mindezek alapján a tanszék küldetése a gazdaság- és társadalomtudományokhoz kapcsolódó tér- és vidékgazdasági diszciplínák teljes palettájának oktatási-kutatási feladatainak művelését, azok folyamatos modernizálását, fejlesztését.

Tanszékvezető:

Prof. Dr. H.c. Káposzta József, CSc
egyetemi tanár

Munkatársaink

Professor Emerita
Név
Dr. Csath Magdolna
Telefon: +36-28-522-000/2060
Iroda: Főépület IV. em. T33
 • Regionális gazdaságtani és vidékfejlesztési tanszék
 • Agrobiznisz Intézet
Részletek
Egyetemi tanár
Név
Dr. habil. Káposzta József
Telefon: +36-28-522-000/2063
Iroda: Főépület Tetőtér RGVI
 • Regionális gazdaságtani és vidékfejlesztési tanszék
 • Agrobiznisz Intézet
Részletek
Dr. habil. Tóth Tamás
Telefon: +36-28-522-000/2068
Iroda: Főépület IV. em. T28
 • Regionális gazdaságtani és vidékfejlesztési tanszék
 • Agrobiznisz Intézet
Részletek
Egyetemi docens
Név
Dr. habil. Farkas Tibor
Telefon: +36-28-522-000/2371
Iroda: Főépület IV. em. T15
 • Regionális gazdaságtani és vidékfejlesztési tanszék
 • Agrobiznisz Intézet
Részletek
Nagyné Dr. Molnár Melinda
Telefon: +36-28-522-000/2060
Iroda: Főépület IV. em. T17
 • Regionális gazdaságtani és vidékfejlesztési tanszék
 • Agrobiznisz Intézet
Részletek
Dr. Péli László
Telefon: +36-28-522-000/2374
Iroda: Főépület IV. em. T19
 • Regionális gazdaságtani és vidékfejlesztési tanszék
 • Agrobiznisz Intézet
Részletek
Dr. habil. Ritter Krisztián
Telefon: +36-28-522-000/1997
Iroda: Főépület IV. em. T14
 • Regionális gazdaságtani és vidékfejlesztési tanszék
 • Agrobiznisz Intézet
Részletek
Adjunktus
Név
Dr. Goda Pál
Telefon: +36-28-522-000/2063
Iroda: Főépület IV. em. T21
 • Regionális gazdaságtani és vidékfejlesztési tanszék
 • Agrobiznisz Intézet
Részletek
Némediné Dr. Kollár Kitti
Telefon: +36-28-522-000/2063
Iroda: Főépület IV. em. T.21.
 • Regionális gazdaságtani és vidékfejlesztési tanszék
 • Agrobiznisz Intézet
Részletek
Tanársegéd
Név
Áldorfainé Czabadai Lilla Mária
Telefon: +36-28-522-000/2081
Iroda: Főépület IV. em. T29
 • Regionális gazdaságtani és vidékfejlesztési tanszék
 • Agrobiznisz Intézet
Részletek
Tanszéki mérnök
Név
Urbánné Malomsoki Mónika
Telefon: +36-28-522-000/2007
Iroda: Főépület IV. em. T20
 • Regionális gazdaságtani és vidékfejlesztési tanszék
 • Agrobiznisz Intézet
Részletek