Faluszemináriumi Kutatóközpont

Faluszemináriumi kutatások vezetője: Nagyné Dr. Molnár Melinda egyetemi docens

A SZIE GTK keretein belül 2007 óta kerül meghirdetésre minden tavaszi félévben a Faluszeminárium c. kurzus. A Faluszeminárium a falvak társadalomföldrajzi, társadalomnéprajzi, szociográfiai és szociológiai megismerésének elméleti, módszertani alapjait mutatja be. Felvázolja a 20. századi magyarországi falukutatás és faluszociológia történetét, elméleti és módszertani eredményeit, a szociográfia, szociálgeográfia műfaját és legfontosabb irodalmát. Felkészíti a hallgatókat a mai vidéki társadalom és gazdaság reális képének kialakítására, miközben a helyi közösségek történetileg kialakult és napjainkban is meglévő értékeire is hangsúlyt fektet. A Faluszeminárium további vállalt célja lehetőséget adni arra, hogy a hallgatók minden évben egy mintahelyen közelebbről is megismerhessék a mai falvak jellegzetességeit, hagyományait, speciális problémáit. Ennek érdekében összekapcsolva az elméleti alapokat a gyakorlati célkitűzésekkel, a szeminárium fél éve alatt minden hallgató kialakít magának a vizsgálódás helyszínéül kiválasztott településhez kapcsolódóan egy önálló kutatási irányt, amit nyáron egy falukutató tábor keretén belül meg is valósít. Az első eredmények megjelenítésére a Kutatók Éjszakáján szokott sor kerülni, majd ezek tanulmányok formájában az Acta Regionis Rurum c. lektorált folyóiratban jelennek meg. melyhez kötetbemutató mini-konferencia is tartozik.