MRC Kutatóközpont

A Multidiszciplináris Kutatóközpont (angol elnevezés: Multidisciplinary Research Centre – MRC) nevű szervezet 2017-ben jött létre a Szent István Egyetemen az EFICON (European Food Innovation Cooperation Network) kutatócsoport utódszervezeteként.
A kutatóközpontot területfejlesztési, gazdaságfejlesztési és agrárökonómiával foglalkozó szakemberek (oktatók, kutatók, PhD hallgatók) hozták létre és működtetik. A szervezet minőségi működését szavatolja, hogy kizárólag magas szintű szaktudással, fejlesztői szemléletmóddal és segíteni akarással jellemezhető tagok csatlakozását támogatja.
A szervezet küldetése, hogy a tagjainak összehangolt tevékenysége által gyakorlati és innovatív eredményeket hozó kutatásokat végezzen. A kutatóközpont több irányban, különféle területeken tevékenykedik, illeszkedve a tagok egyéni kutatási ambícióihoz és kompetenciáihoz. Ennek következtében a kutatóközpont fő profiljába a terület- és vidékfejlesztés, a településfejlesztés, a gazdaságfejlesztés, a turizmusfejlesztés, az agrárökonómia valamint a K+F+I menedzsment tartozik.
 
 

Az MRC vezetője

Dr. Tóth Tamás

Alcsoportok

Regionális- és vidékfejlesztési alcsoport

Külgazdasági alcsoport

Agribusiness alcsoport

Alcsoport vezetők

Dr. Ritter Krisztián

Dr. Neszmélyi György

Dr. Oláh Izabella

Titkárok

Orbán Zsolt

Pócsik Orsolya

Baranyai Gergő

 

Dr. Béres-Virág Ágnes

Dr. Varga-Nagy Adrienn

Dr. Centeri Csaba

 

Dr. Péli László

Dr. Goda Pál

Nagyné Dr. Pércsi Kinga

 

Némediné Dr. Kollár Kitti

Áldorfainé Czabadai Lilla

Bakos Izabella

 

Urbánné Malomsoki Mónika

Bálint Csaba

Gódor Amelita Kata

 

Áldorfai György

Gubacsi Franciska

 

 

Gerencsér Ilona

Sólyomfi Andrea  Hanna

 

 

Topa Zoltán

Erdélyi Dániel

 


Kutatócsoport hosszú távú céljai:
1.    Hozzájárulás települések és egyéb terek fejlesztéséhez,
2.    Gazdaságfejlesztés az egyes szereplők versenyképességének javítása által,
3.    Innováció támogatás a gazdaság szektoraiban és a civil szférában egyaránt,
4.    Az üzleti- és tudományos szférák közötti kapcsolat szorosabbra fűzése,
5.    A tudományos eredmények elterjesztése, gyakorlatba való átültetése.

 

A kutatócsoport főbb tevékenységei:
1.    Az üzleti szféra és a tudományos eredmények összekapcsolásának elősegítése
2.    Hálózatmenedzseri tevékenység a Kutatóközpont partnerei számára
3.    Innovációs tevékenység támogatása,
4.    Környezeti, gazdasági és társadalmi jellegű kutatások
5.    Kutatási együttműködés
6.    Oktatási programok készítése, lebonyolítása
7.    Projektmenedzsment
8.    Stratégiai és operatív tanulmányok készítése
9.    Szakmai workshopok, rendezvények szervezése, lebonyolítása
10.    Versenyképességi és innovációs potenciál felmérése településeken és egyéb terekben,
 
A kutatócsoport munkáját elősegíti az egyetem rendelkezésére álló kapcsolati rendszer, amely rendszert mint stratégiai partnerek erősítik továbbá a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Földművelésügyi Minisztérium, a Nemzeti Agrárkamara, valamint számos más szervezet mind a közszférában, mind az üzleti szférában.