Romaügyi és Társadalmi Felzárkóztatási Kutató Központ

A cigányság felzárkózása a következő évtized egyik legnagyobb magyar kihívása lesz. Egy olyan folyamat - és feladat is egyben -, amire minden korábbinál több szakértelmet, figyelmet, forrást és kedvezőbb szakmai környezetet kell biztosítani. Az elmúlt évek során egyre elfogadottabbá vált az a megközelítés, hogy a cigány-ügy nem kizárólag esélyegyenlőségről, vagy vélt/valós hátrányos megkülönböztetésről szól, hanem sokkal inkább gazdasági kérdés, amelyben olyan, eddig csak óvatos, visszafogott módon megközelített témakörök is érdemi viták tárgyai lettek, mint pl. a demográfia, a cigány-nem cigány együttélés, vagy a cigányoknak a for profit szféra számára célcsoportként való megjelenése. Fontos továbbá az a tény is, hogy az ezredforduló óta az eddigi, jobbára elméleti típusú szakmai megközelítések mellett egyre érdeklődőbbek és aktívabbak azok a tudományágak is, amelyek kimondottan gyakorlati oldalról közelítik meg a kérdést. 

A 2014 decemberében alakult Romaügyi és Társadalmi Felzárkóztatási Kutatóközpont fenti folyamatokból kiindulva jött létre a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán, a Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézettel szoros együttműködésben. Ugyanakkor a Kutatóközpont nem csak egyetlen intézet vagy kar, hanem az egész Egyetem és annak kapcsolatrendszerének tudásbázisára épít. 

A SZIE egyik fő célkitűzése a vidék felemelkedésének támogatása. A hét karon rengeteg olyan tapasztalat, tudás és eredmény halmozódott már fel, melyek hatékonyan segítették, segítik, és a jövőben is támogatják a hazai vidékfejlesztés célkitűzéseinek elérését. Kiemelhető többek közt a vidékfejlesztő-szakember képzés, a falu- és vidékkutató táborok, a helyi fejlesztési programok kidolgozása és segítése, vagy akár a speciális képzések szervezése, lefolytatása, melyek összességében hatékonyan hozzájárulhatnak a tárgyalt problémakör megoldásához.

A kutatóközpont ezeken belül is a kifejezetten a hátrányos helyzetű vidéki közösségekkel és társadalmi csoportokkal kapcsolatos - nem csak társadalmi, de egyben gazdasági - aspektusokra, azok fontosságára, valamint ezekből kiindulva egy újfajta, komplexebb, gyakorlat orientáltabb megközelítésmódra koncentrál. 

A kutatóközpont - egyfajta ernyőszervezetként - összefogja mindazokat az interdiszciplináris tudományterületeket, valamint az ezekben felhalmozódott, egyértelműen gyakorlat-orientált tapasztalatokat, melyek a szociológiai felmérésektől, kérdőíves kutatásoktól, falufórumoktól, terepgyakorlatoktól kezdve, többek közt a közösségfejlesztésen, a vállalkozások/szolgáltatások elindításán és vezetésén, a humán erőforrás fejlesztésén, a forrásteremtésen, pályázatíráson keresztül egészen a (felnőtt)képzésig, oktatásig terjednek. Mindezt elősegíti, hogy a központ tevékenysége az egyetemi egységeken túlmenően, egyéb oktatási intézmények, vállalkozások, önkormányzatok, civil és segély szervezetek együttműködésében valósul meg.

A Kutatóközpont szoros együttműködésben tevékenykedik a Romaügyi szakkollégiummal (link).

A kutatóközpont vezetője: Dr. Ritter Krisztián, egyetemi docens

A kutatóközpont tagjai, partnerei:

A kutatóközpont céljai, feladatai:

  • Együttműködések és kapcsolati háló kialakítása 
  • Speciális fejlesztési programok és beavatkozási akciók kidolgozása
  • Háttérelemzések és tanulmányok készítése
  • Közösségfejlesztés
  • Szociális gazdasági beruházások előkészítése, végrehajtása
  • Oktatási és képzési programok kidolgozása, megvalósítása

A Központ várja mindazok jelentkezését és együttműködését, akik a társadalmi felzárkóztatás témájában érintettek, érdekeltek.

Kapcsolat:

e-mail: ritter.krisztian@gtk.szie.hu

tel.: 06-28-522000/2060.

levelezési cím: RGVI, 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.